Как се пише: не повече или неповече?

Правилно е да се пише разделно – не повече.   Курсовете в чейнджбюрата ще се отклоняват от курсовете на БНБ с не повече от 5%. Не повече от 50 са регистрираните ловни кучета в Кюстендил. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно […]