Как се пише: непременно или непремено?

Думата се пише с двойно н – непременно. Когато купувате апартамент, непременно питайте брокера за общите части. След като засадите овошката, непременно я полейте. Не искам да ти бъда божество, че божествата лесно се разлюбват. Не се усеща как, кога, какво, но нещо непременно ги погубва. (Н. Захариева, „Другар“)