Как се пише: несъмнено или несъмненно?

Правилно е да се пише с едно н – несъмнено.   Учебникът не е особено подробен, но притежава едно несъмнено достойнство – съдържанието е поднесено леко и занимателно. Има несъмнено сходство в преносимите жилища на народите от Сибир и на индианците от Северна Америка.   За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име […]