Как се пише: нечетен или не четен?

Правилно е да се пише слято – нечетен, също и нечетна, нечетно, нечетни.   На четна дата д-р Пенева работи сутрин, а на нечетна – следобед. Когато застанеш с гръб към центъра на града, четните номера на улиците са отдясно, а нечетните – отляво. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, […]