Как се пише: не-човек, не човек или нечовек?

Правилно е да се пише полуслято – не-човек. Частицата не се свързва със съществителното име с дефис (малко тире), когато с нея се отбелязва различно, а не противоположно значение на думата. Логическото ударение пада върху не.   Нашият майстор е направо не-човек – каквото и да му занесем, всичко оправя. Познавам добре нейния вкус и […]