Как се пише: неголям или не голям?

Правилно е да се пише слято – неголям, също и неголяма, неголямо, неголеми.   Преведе ме през купчините камъни и влязохме в неголям лабиринт. Вече бях забелязал отпреди неголямата пристройка с надпис „Бръснарски салон“. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение. […]