Как се пише: недопустим или не допустим?

Правилно е да се пише слято – недопустим, също и недопустима, недопустимо, недопустими.   Подобно изявление е недопустимо за политик от висок ранг, какъвто е министърът. В теста за външно оценяване по математика има недопустими грешки. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение. […]