Как се пише: не достигам или недостигам?

Правилно е да се пише разделно – не достигам. Частицата не се пише разделно от глаголите, освен ако те не могат да се употребяват без нея (срв. недоумявам, защото няма глагол доумявам; но не достигам, защото има глагол достигам). Ако климатикът не достига зададената му температура, първо проверете дали няма отворени врати или прозорци. За […]