Как се пише: не зависи или независи?

Правилно е да се пише разделно – не зависи. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л., ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая. Остаряването не зависи само от годините. Не зависи от мен дали ще […]