Как се пише: неначисляване или не начисляване?

Правилно е да се пише слято – неначисляване.   В издадената фактура като основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Неначисляването на акциз върху използването на природния газ (в газообразно или втечнено състояние) като моторно гориво продължава до 30.06.2025 г. Частицата не се пише слято със следващото съществително, […]