Как се пише: не начудя или неначудя?

Правилно е да се пише разделно – не начудя. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая. Да се не начуди човек какви неща стават в нашата мила татковина! […]