Как се пише: неотразен или не отразен?

Правилно е да се пише слято – неотразен, също и неотразена, неотразено, неотразени.   Регламентирано е, че санкцията се прилага за неотразен в отчетните регистри данъчен документ. Целта на курса е да запознае студентите с явления, типични за съвременния италиански език, но все още неотразени в нормативните граматики.   Частицата не се пише слято със […]