Как се пише: неправителствен, не-правителствен или не правителствен?

Правописът на това прилагателно име не е изрично нормиран. Според правилото частицата не се пише слято със следващото прилагателно, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение: успешен – неуспешен; случаен – неслучаен. В случая с частицата не не се образува дума с противоположно значение, но в писмената практика се е наложило слятото […]