Как се пише: нерядък, нерядка, нерядко, нередки или не рядък, не рядка, не рядко, не редки?

Правилно е да се пише слято – нерядък, нерядка, нерядко, нередки.   Нерядка практика е фирмата да забавя изплащането на заплатите до завършването на определен етап от проекта. Остеопорозата засяга най-вече жените, но се среща нерядко и при мъжете.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се […]