Как се пише: не съм или несъм?

Правилно е да се пише разделно – не съм, също и не си, не е, не сме, не сте, не са. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая. […]