Как се пише: неясен или не ясен?

Правилно е да се пише слято – неясен, също и неясна, неясно, неясни.   Отговорът на въпроса оставаше неясен. Когато погледнахме листа, видяхме само някакви черти и неясни фигури. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.   щастие – нещастие; успешен […]