Как се пише: никой или никои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише никой. Това е форма за единствено число.   Навън е натрупал толкова сняг, че никой наникъде не може да помръдне. Никой аргумент не може да стигне до твоя мозък – толкова здраво си се вкопчил в безумната си идея!   Сложил бях на карта […]