В кои случаи се употребява никой и в кои – никого?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това неопределително местоимение – в зависимост от синтактичната му роля. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно.  Когато изпълнява служба на подлог, се използва формата никой. В тези случаи думата може да се замени с той.   Досега […]

Как се пише: никой или никои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише никой. Това е форма за единствено число.   Навън е натрупал толкова сняг, че никой наникъде не може да помръдне. Никой аргумент не може да стигне до твоя мозък – толкова здраво си се вкопчил в безумната си идея!   Сложил бях на карта […]