Как се пише: нископлатен, ниско-платен или ниско платен?

Правилно е да се пише слято – нископлатен, също и нископлатена, нископлатено, нископлатени.   Под достойнството ми беше да работя като нископлатен инженер в безбройните заводи около града. Минимално заплащане от 15 долара на час и по-добър живот искат работниците от веригите за бързо хранене в САЩ и други нископлатени професии. Слято се пишат сложните […]