Как се пише: нискорисков, ниско-рисков или ниско рисков?

Правилно е да се пише слято – нискорисков, също и нискорискова, нискорисково, нискорискови.   Ясно се откроява тенденцията за пренасочване на инвеститорите към нискорисковите инвестиционни фондове. Въпреки увеличения брой случаи на заразени в България през последната седмица, тя остава в нискорисковата група държави. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие […]