Как се пише: нискоинтензивен, ниско-интензивен или ниско интензивен?

Правилно е да се пише слято – нискоинтензивен, също и нискоинтензивна, нискоинтензивно, нискоинтензивни.   Функционалният пилатес е нискоинтензивна тренировка, съчетаваща техники на дишане с бавни и прецизни движения. Мярката „Агроекология“ насочва земеделските стопани към нискоинтензивно земеделие. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или […]