Как се пише: низш или нисш?

Двете прилагателни имена не са означени изрично като дублети в първия източник, посочен по-долу, но фактически се употребяват като такива, без отчетливи разлики в значението им: низш/нисш, низша/нисша, низше/нисше, низши/нисши. Дешифрирането на човешкия геном и геномите на някои по-низши/по-нисши организми е една от водещите тенденции в биологията. В една малка фирма може да имаш по-сериозни […]