Как се пише: новоприсъединил се, ново-присъединил се или ново присъединил се?

Правилно е да се пише слято – новоприсъединил се, също и новоприсъединила се, новоприсъединило се, новоприсъединили се.   Всяка новоприсъединила се държава има правото да изпрати по един комисар в административното ръководство на Европейския съюз. Председателят на Френско-българската търговска и индустриална камара представи единайсетте новоприсъединили се фирми членки. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в […]