Как се пише: ножица или ножици?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч: ножица (ж.р. ед.ч.) и ножици (форма за мн.ч., която се употребява за един предмет). Нарисувайте ягодка върху хартията и я изрежете с ножица/ножици. Никога не използвайте фризьорската ножица/фризьорските ножици за рязане на нещо друго, освен коса.