Как се пише: нотариален или натурален?

Думите нотариален и натурален често се смесват, но всъщност имат съвсем различно значение: Прилагателното нотариален означава ’който се отнася до нотариус’ или ’заверен от нотариус’. Другите му форми са: нотариална, нотариално, нотариални. Думата има латински произход – notarialis.   Нотариалните кантори имат задължително работно време, което съвпада с работното време на съответния районен съд. Нотариалният […]