Как се пише: нощна, нощно, нощни или ношна, ношно, ношни?

Правилно е да се пише нощна, нощно, нощни, нощният, нощния. Проверка на правописа при групите от съгласни -штн-/шн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: ноштна/ношна – ноштен, ношти, има т, следователно се пише нощна (произнася се ноштна). Но: страшна/страштна – страшен, няма т, […]