Как се пише: някой или някои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише някой. Това е форма за единствено число.   Винаги се намира някой мечтател, който вярва в невъзможното, запретва ръкави и го осъществява. Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.   Някой ден сърцето, ще поиска ей […]