Как се пише: някой или някои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише някой. Това е форма за единствено число.   Винаги се намира някой мечтател, който вярва в невъзможното, запретва ръкави и го осъществява. Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.   Някой ден сърцето, ще поиска ей […]

Кога се употребява някой и кога – някого?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това неопределително местоимение – в зависимост от синтактичната му роля. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно. Когато изпълнява служба на подлог, се използва формата някой. В тези случаи думата може да се замени с той.   Едва […]