Как се пише: няколкогодишен или неколкогодишен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: няколкогодишен/неколкогодишен, също и няколкогодишна/неколкогодишна, няколкогодишно/неколкогодишно, няколкогодишни/неколкогодишни. Препоръчителна е употребата на няколкогодишен. След няколкогодишно/неколкогодишно отсъствие Porsche се завърна на автомобилното изложение в Детройт. След няколкогодишни/неколкогодишни усилия на сънародниците ни в Молдова бяха открити три български училища.