Как се пише: няколкомесечен, неколкомесечен, няколко месечен или неколко месечен?

Правилно е да се пише слято – няколкомесечен/неколкомесечен, също и няколкомесечна/неколкомесечна, няколкомесечно/неколкомесечно, няколкомесечни/неколкомесечни. Двете форми са дублетни. Доста хора си мислят, че след няколкомесечен/неколкомесечен курс по английски вече владеят добре езика. Необходими са били няколкомесечни/неколкомесечни разговори с яхтклубовете в страната, за да се възстанови традиционното състезание.