Как се пише: няколкочасов или няколко часов?

Правилно е да се пише слято. Думата има дублетни форми, които могат да се употребяват в книжовната реч: няколкочасов/неколкочасов, също и няколкочасова/неколкочасова, няколкочасово/неколкочасово, няколкочасови/неколкочасови. Препоръчителна е употребата на няколкочасов. С изпълнение на детски оркестър започна няколкочасовата/неколкочасовата празнична програма на площад „Македония“. След няколкочасово/неколкочасово ровене в настройките на картата успях да реша проблема. Някои университети предлагат […]