Как се пише: обед или обяд?

Двете форми са дублетни. Ударението на обед пада на първата сричка, а на обяд – на втората. Граматичните форми са следните: обед (ед.ч.), обеди (мн.ч.), (два, няколко) обеда (бройна форма); обяд (ед.ч.), обяди (мн.ч.), (два, няколко) обяда (бройна форма). Преди обед/обяд на места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Суетнята около сервирането на […]