Как се пише: обед или обяд?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Ударението на обед пада на първата сричка, а на обяд – на втората. Преди обед/обяд на места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Суетнята около сервирането на обеда/обяда беше приключила и в кухнята беше тихо.