Как се пише: обезкървявам, обезкървя или обезкръвявам, обезкръвя?

Правилно е да се пише обезкървявам, обезкървя. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. В думите обезк-ър-вявам, обезк-ър-вя, след групата ър/ръ има една съгласна – в, затова се пише по този начин. Лошото управление […]