Как се пише: областта или областа?

Правилно е да се пише областта (област + определ. член та). В Добрич е регистрирана необичайна за сезона и областта висока заболеваемост от морбили. Искам да натрупам знания в областта на счетоводството, които по-нататък ще бъдат полезни в семейния ни бизнес.