Как се пише: облекчен или облегчен?

Правилно е да се пише облекчен, също и облекчена, облекчено, облекчени. Думата има представка об- и корен -лек- (срв. лек, леки, олеквам). Европейският съюз обеща на Украйна енергийна помощ и облекчен визов режим. Дъждът ме успокоява и ме кара да се чувствам спокойна и облекчена от всичките си проблеми.