Как се пише: облека, облекат или облеча, облечат?

Правилно е да се пише облека, облекат, но облечеш, облече, облечем, облечете. Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на -к (облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна във формите за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време. Гардеробът ми е пълен с дрехи и не мога да реша какво да облека за […]