Как се пише: облякъл или облякал?

Правилно е да се пише облякъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ал и -ъл, правим проверка с формата за мн.ч.: облякъ/ал – облекли – гласната изпада, следователно се пише облякъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал. Младежът беше облякъл дънки и синя […]