Как се пише: обучавам, убочавам, убучавам или обочавам?

Правилно е да се пише обучавам, също и обуча. Двата глагола имат представка об- и корен -уч-. Правописът на втората гласна в обучавам може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме обýча, обýчен, ýча, следователно се пише обучавам. В България нараства броят на семействата, в […]