Как се пише: образователно-квалификационен, образователно квалификационен или образователноквалификационен?

Правилно е да се пише полуслято – образователно-квалификационен, също и образователно-квалификационна, образователно-квалификационно, образователно-квалификационни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (образователен и квалификационен). Срокът на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е 4 години. Колкото по-високо е образователно-квалификационното равнище, толкова по-висока е работната заплата. Забележка: В източника […]