Как се пише: обрасна или обрастна?

Правилно е да се пише без т – обрасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Майка му и баща му си отидоха, а къщата на село обрасна с трънаци. (Н. Захариева, „Бягство“) Всяко време дава възможност на думите да обраснат с други значения. (Карел Чапек) Съответният глагол от несвършен вид обраствам (с […]