Как се пише: обраствам или обрасвам?

Правилно е да се пише с т – обраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Каналът, който разделяше острова от брега, беше плитък и лятно време обрастваше с водорасли и зеленясваше. (Н. Захариева, „Бягство“) Всяко време дава възможност на думите да обраснат с други значения. (Карел Чапек) Съответният глагол от свършен вид […]