Как се пише: обръщение или обращение?

Това са две различни думи. Съществителното обръщение означава ’дума или израз, с който говорещият се обръща към друго лице’ или ’призив, възвание’.   Думата няма точен превод, но е мило обръщение към скъп човек, нещо като „котенце“. Участниците в националната среща излязоха с обръщение към българските граждани. Съществителното обращение се използва като финансов термин – […]