Как се пише: обращаемост или обръщаемост?

Правилно е да се пише обращаемост. Когато периодът на обращаемост на парите се удължава, текущата ликвидност на предприятието се влошава. От изчисленията става ясно, че е налице намаляване на обращаемостта на краткотрайните активи.