Пише ли се запетая при обръщение?

Обръщението се отделя със запетаи от останалата част на изречението. Ако е в средата на изречението – с две запетаи. Ако е в началото или в края – с една, съответно след или пред обръщението.   Весели празници, приятели, и всичко хубаво през новата година! Петьо, кога се проведе подборният кръг? Залутана в елементарни грижи, […]

Как се пише: обръщение или обращение?

Това са две различни думи. Съществителното обръщение означава ’дума или израз, с който говорещият се обръща към друго лице’ или ’призив, възвание’.   Думата няма точен превод, но е мило обръщение към скъп човек, нещо като „котенце“. Участниците в националната среща излязоха с обръщение към българските граждани. Съществителното обращение се използва като финансов термин – […]