Как се пише: общественополезен, обществено-полезен или обществено полезен?

Правилно е да се пише слято – общественополезен, също и общественополезна, общественополезно, общественополезни.   Повече от 4500 безработни, които получават социални помощи, полагат общественополезен труд в Пловдив. Сдружение „Зелени Балкани“ е доброволна организация за осъществяване на общественополезна дейност с цел защита на околната среда. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и […]