Как се пише: общодостъпен, общо-достъпен или общо достъпен?

Правилно е да се пише слято – общодостъпен, също и общодостъпна, общодостъпно, общодостъпни.   Microsoft обяви намерението си да направи общодостъпни всички свои научни изследвания. За първи път през тази година започва изграждане на общодостъпна среда в детската градина в нашия квартал. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и […]