Как се пише: уважение или оважение?

Правилно е да се пише уважение. От уважение към клуба информирах ръководството, че ще пътувам извън страната. Когато бях млад, нямаше уважение към младите, а сега, когато съм на възраст, няма уважение към старите. (Джон Пристли)