Как се пише: овладени или овладяни?

Правилно е да се пише овладени. Лесно е да се критикува, трудно е да се работи системно, с разум и овладени емоции. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия: […]