Как се пише: одобрен или удобрен?

Правилно е да се пише одобрен, също и одобрена, одобрено, одобрени. Международният научноизследователски проект е одобрен и финансиран през 2007 г. по програмата на ЕС „Учене през целия живот“. Одобрената инвестиционна програма е със срок на действие до 31.12.2023 г. Шест от осемте проекта за учебник по история са одобрени от комисията.