Как се пише: уеднаквявам, уеднаквя или оеднаквявам, оеднаквя?

Правилно е да се пише уеднаквявам, уеднаквя. Държавните зрелостни изпити уеднаквяват критериите за оценяване в различните региони на страната. „Трябва да се уеднакви облагането на всички доходи и да има равнопоставеност“, заяви Менда Стоянова.